Hukuk Sitesi

Hukuk odaklı, özgün, kaynakçalı, içtihatlı, kapsamlı ve daha fazlası…

Arama yapın;

Son Makaleler

Hukuk Alanları

Resmi Vasiyetname Genel Olarak – Resmi Vasiyetname Nedir? – Resmi Vasiyetname Şartları – Resmi Vasiyetname Nasıl Bozulur? – Resmi Vasiyetname İtiraz

Sonradan Delil İbrazı Nedir? – Boşanmada Sonradan Delil Sunulması – İş Mahkemesinde Sonradan Delil Sunma – Sonradan Delil Sunma Aşamaları – Delil Sunma Süresi – Delil Listesinde Belirtilmeyen Delil

Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Şartları – Görünüşte Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç – Gerçek Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Olası Kast – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Taksir – Kast-Taksir Kombinasyonu – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç İçtima – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Teşebbüs – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Cezası – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Örnekleri – Netice Sebebiyle Ağırlaşmış Suç Yargıtay Kararı

Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası Nedir- Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası Türleri Nelerdir- Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası Zamanaşımı Süreleri- Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası Nerede Açılır- Haksız Fiilden Kaynaklanan Tazminat Davası Kesinleşmeden İcra Edilebilir mi- Haksız Fiilden Kaynaklı Tazminat Davası Arabuluculuk- Haksız Fiil Kaynaklı Tazminat Davası Belirsiz Alacak Davası Olarak Açılabilir mi

NFT Hukuki Niteliği – Blokzincir Nedir? – NFT Nedir – NFT Türkiye’de Yasak mı? – NFT Vergisi Var mı? – NFT Telif Hakkı Var mı?

İflasta İstihkak Davası Nedir? – İflasta İstihkak İddiası – İflasta İstihkak Davası Görevli Mahkeme – İflasta İstihkak Davası Kime Karşı Açılır? – İflasta İstihkak Davası Verilebilecek Kararlar – İflasta İstihkak Davası ile Hacizde İstihkak Davası – İflasta Mal 3. Kişinin Elinde ise İstihkak İddiası – İflasta İstihkak Davası ile İlgili Yargıtay Kararları

Müstehcenlik Suçu Nedir (TCK 226) – Müstehcenlik Suçu ile Korunan Hukuki Değer – Müstehcenlik Suçu Şartları – Suçun Özel Görünüş Biçimleri – Müstehcenlik Suçu Niteliği – Sosyal Medya Müstehcenlik Suçu – Müstehcenlik Suçu Cezası ve Yargılama Usulü – Müstehcenlik Suçu Yargıtay Kararları

Uluslararası Deniz Alanları Nelerdir – Münhasır Ekonomik Bölge Nedir – Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması – MEB Üzerinde Devletin Yetkileri – MEB Üzerinde İşlenen Suç – Münhasır Ekonomik Bölge Sorunu

Manevi Tazminat Davası Faiz Hesaplama – Manevi Tazminat Davası Harç Hesaplama – Vekalet Ücreti Hesaplama – Manevi Tazminat Miktarı Neye Göre Belirlenir?

İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Genel Olarak – İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Özellikleri – HMK İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Ne Zaman Başlar? – İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı İstisnaları – Kanun Yollarında İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı * İddia ve Savunmanın Genişletilmesi Yasağı Yargıtay Kararları Örnekleri

Ceza Hukukunda Suça İştirak Ne Demek? – Suça İştirak Şekilleri – Suça İştirakte Bağlılık Kuralı – İştirak Halinde İşlenen Suçlarda Gönüllü Vazgeçme – Neticesi Sebebiyle Ağırlaşmış Suçlarda İştirak – Suça İştirak Cezası

Anonim Şirketin Tarihsel Gelişimi – Anonim Şirket Kuruluşu Nedir? – Anonim Şirket Nasıl Kurulur? – Anonim Şirket Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler – Anonim Şirket Kuruluş Şartları ve Yöntemi – Anonim Şirket Kuruluş Aşamaları – Anonim Şirket Türleri – Yabancıların Türkiye’de Anonim Şirket Kurması – Anonim Şirket Kuruluşu Islah – Anonim Şirket Kuruluşu Yargıtay Kararları

03/04/2023
25/12/2022
01/10/2022
30/09/2022
28/09/2022
21/09/2022
18/09/2022
15/09/2022
12/09/2022
10/09/2022
09/08/2022
17/07/2022
Scroll to Top