Aile Hukuku

Evliliğin Hukuki Niteliği

Evliliğin Hukuki Niteliği

Evliliğin Hukuki Niteliği Nedir – Evlilik Hukuki Tanımı – Evlenmenin Şartları – Evliliğin Hukuki Niteliği ve Şekil Şartları – Evliliğin Hukuki Niteliği ve Şekil Şartları – Evliliğin Hukuki Sonuçları – Evliliğin Genel Hükümleri – Evli Kadının Kişisel Durumu

Nişanlanma Hukuki Niteliği

Nişanlanma Hukuki Niteliği

Genel Olarak Nişanlanma Nedir? – Nişanlanma Hukuki Niteliği – Nişanlanmanın Kurucu Unsurları – Nişanlanma Geçerlilik Koşulları – Nişanlanmanın Hükümsüzlüğü – Nişanlılığın Hükümleri – Nişanın Bozulması – Nişanlanmanın Sona Ermesinin Sonuçları – Hediyelerin Geri Verilmesi – Nişanlanma ile İlgili Yargıtay Kararları

vesayeti gerektiren haller

Vesayeti Gerektiren Haller

Vesayet Nedir – Vesayet Makamı Nedir – Vesayet Çeşitleri – Kamusal Vesayet – Aile Vesayeti – TMK Vesayeti Gerektiren Haller – Küçüklük – Kısıtlama – Vesayet Davası – Kısıtlama Kararının İlanı – Vasi Atanması Nedir – Vasilik Nedir – Vasiliğe Engel Teşkil Edebilecek Koşullar – Vasilikten Kaçınma Sebepleri – Vasinin Görevleri – Vesayet Altındaki Kişinin Temsili – Vasinin Vesayet Altına Alınan Kimseyi Temsil Edemeyeceği Durumlar – Vasiliğin Görev Süresi – Vasiliğin Sona Ermesi – Vasiliğin Kaldırılması – Vesayet Daireleri ve Görevleri – Vesayeti Sona Erdiren Haller – Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları

Boşanmanın Mali Sonuçları

Boşanmanın Mali Sonuçları

Boşanmada Maddi Tazminat ve Tazminatın Şartları – İrat Biçiminde Ödenecek Olan Maddi Tazminatın Değiştirilmesi – Boşanmada Manevi Tazminat ve Tazminatın Şartları – Manevi Tazminat Miktarının Belirlenmesi ve Ödeniş Şekli – Boşanmada Yoksulluk Nafakası ve Nafakanın Şartları – Yoksulluk Nafakasının Miktarının Belirlenmesi – Yoksulluk Nafakasının Ödeniş Biçimi ve Süresi – Yoksulluk Nafakasının Yetkili ve Görevli Mahkemeleri – İştirak Nafakası – Boşanmanın Mali Sonuçları Bakımından Zamanaşımı

evliliğin iptali

Evliliğin İptali

Evliliğin iptali ve genel olarak evliliği sona erdiren sebepler – evlenmenin yokluğu – evlenmenin butlanı- evliliğin iptali ile boşanma arasında fark var mıdır – evliliğin iptalinde nafaka ödenir mi – evliliğin iptali davasında mirasçıların durumu

Scroll to Top