Author name: Yaren AKBABA

kişisel verilerin işlenmesi

Kişisel Verilerin İşlenmesi

kişisel verilerin işlenmesi-kişisel verilerin işlenmesiyle ilgili temel kavramlar-kişisel verilerin işlenmesinde uyulacak ilkeler-kişisel verilerin işlenme şartları-özel nitelikli verilerin işlenmesi-kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi, anonim hale gelmesi-kişisel verilerin aktarılması- kişisel verilerin yurt içinde aktarılması-kişisel verilerin yurtdışına aktarılması

Scroll to Top