İdare Hukuku

Acele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma

Acele Kamulaştırma Nedir – Acele Kamulaştırmanın Kamulaştırmadan Farkı Nedir – Acele Kamulaştırma Hangi Hallerde Yapılır – Acele Kamulaştırma Kararı Kim Alır – Acele Kamulaştırma Süreci – Acele Kamulaştırma Aşamaları – Acele Kamulaştırma Bedeli – Acele Kamulaştırma Yargı Aşaması

İdarenin Hizmet Kusuru

İdarenin Hizmet Kusuru

İdarenin Kusur Sorumluluğu Nedir? – Hizmet Kusuru Nedir? – İdarenin Hizmet Kusuru Şartları – İdarenin Hizmet Kusuru Örnekleri – İdarenin Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Davası – Tazminat Davası Yetkili Mahkeme – Hizmet Kusuru Nedeniyle Tazminat Davası Zamanaşımı – Tam Yargı Davası Nedir – Danıştay Kararları

İdare Hukuku Kamu Hizmeti Kavramı

İdare Hukuku Kamu Hizmeti Kavramı

Kamu Hizmeti Nedir? – Kamu Hizmeti Faaliyeti Olmasının Şartları – Faaliyetin İdareye Görev Olarak Verilmiş Olması Gerekir – Faaliyetin Kamu Yararı Şartını Gerçekleştirmesi, Toplumun İhtiyacına Yönelik Olması Gerekir – Kamu Hizmetine Tabi İlkeler – Süreklilik İlkesi – Uyarlama İlkesi – Eşitlik İlkesi – Meccanilik İlkesi – Kamu Hizmetinin Sona Ermesi – Kamu Hizmetinin Görülüş Usulleri – Kamu Hizmetinin İdare Tarafından Görülmesi – Emanet Usulü – Kamu Hizmetinin Özel Hukuk Kişilerince Görülmesi – Müşterek Emanet – İltizam – Ruhsat Usulü – Kamu Hizmeti İmtiyazı – İmtiyaz Usulünde Mali Denge İlkesi – İmtiyazın Sona Ermesi – İmtiyaz İle Müşterek Emanet Usulü Arasındaki Farklar – Kamu Hizmetinin Yeni Görülüş Usulleri – Kamu Hizmeti ile Kolluk Faaliyeti Arasındaki Farklar

Scroll to Top