Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası

Genel Olarak

1) Hukukif.com web sitemiz, kullanıcı haklarına saygılı ve mevzuata uygun şekilde faaliyet göstermektedir. Web sitemizi kullanmaya devam ederek, Kullanım Koşulları, Gizlilik Politikası ve Çerez Politikasında yer verilen tüm kural ve düzenlemeleri kabul etmiş sayılırsınız.

2) Hukukif.com web sitemizde doktrin, mevzuat ve içtihat araştırmaları neticesinde hazırlanan, hukukî yazı/makale içeriklerine yer verilmektedir. İçeriklerin erişimi tamamen ücretsiz olarak sağlanmaktadır.

3) Web sitemizdeki her türlü içeriğin, olabildiğince güncel koşullarda ele alınarak hazırlanması için çalışılsa da, bu her zaman mümkün olamayacağından, güncelliğini yitirmiş yazılar bulunabilir. Web sitemizde yer alan içerikler, zamanla meydana gelen değişimler sebebiyle geçerliliğini yitirebileceğinden, ilgili yazının yayımlandığı tarih koşullarının dikkate alınarak okunması önemlidir.

4) Web sitemizde yayımlanmış mevcut yazıların hiçbiri, hukukî tavsiye ve yönlendirme amacı taşımamaktadır. Dolayısıyla içeriklerin, kullanıcının hukukî meselelerine dayanak yapılması söz konusu olamaz.

Ayrıca web site bünyesinde, mevzuata aykırı olabilecek hiçbir hukukî danışmanlık hizmeti verilmemektedir. Hukukî danışmanlık hizmeti almak için, yasal koşullar çerçevesinde bir avukata müracaat edilmesi gerekir.

Kullanıcılar, profesyonel bir destek almadan, web sitede yer alan içerikleri kendi hukukî meselelerine uygulamamalıdır. Aksi halde doğacak sorunlara karşı tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

5) Yayımlanmış içeriklerden kaynaklı olarak meydana gelebilecek her türlü ihlâllerin giderilmesi ve telafi edilmesine titizlikle yaklaşılmaktadır. Hakkı ihlâl edildiğini düşünen kişinin, tarafımıza durumu bildirmesi halinde, derhal söz konusu ihlâlin giderilmesi ve telafisinin sağlanması için gereken işlem yapılacaktır.

Hak ihlâllerine ilişkin bildirimleriniz için; hukukif1@gmail.com ve https://hukukif.com/iletisim kanalıyla iletişime geçebilirsiniz.

6) Hukukif.com, gerekli gördüğü durumlarda tüm içerikler hakkında dilediği şekilde değişiklik yapma veya kaldırma hakkını her zaman saklı tutmaktadır.

Telif Hakkı

7) Web sitemizde yayımlanmış içeriklerin yalnızca yayım hakkı hukukif.com web sitemize ait olup, içeriklerin tamamı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında muhafaza edilmektedir. Yayımlanmış içerikler hakkında meydana gelen ihlâllerden dolayı, sorumluk ise yazara aittir. Herhangi bir ihlâl durumu söz konusu ise, 4. Maddede izah edildiği yöntemle bildirildiği takdirde, söz konusu ihlâl derhal giderilecektir.

8) Yayımlanmış yazıların yalnızca kısa bir bölümü (bir paragrafı geçmemek kaydıyla), her türlü yayım aracında, alıntılanmak suretiyle kullanılabilir. Eğer alıntının kullanılacağı yer bir internet ortamı ise, alıntı içeriğin bulunduğu sayfanın aktif linki, alıntılamanın yapıldığı web sayfasına eklenmek zorundadır. Eğer, alıntının kullanılacağı yer link kullanımına elverişli değil ise, bu durumda web site ismi (Hukukif.com) ve alıntı içeriğin başlık isminin yazılması yeterlidir. Mevcut yazının tamamının başka bir yerde yayımlanabilmesi için ise, yazılı onayın alınması gerekmektedir. Belirtilen koşullara uyulmadığı takdirde, hukukî ve cezaî yollara başvurulacağı unutulmamalıdır.

9) Yazı içeriklerinde bulunan, başlıkta yer alan ve diğer görsellerin tamamı telifsiz görsellerden oluşmaktadır. Dolayısıyla, herhangi bir onay gerektirmeden alınıp kullanılmasında sakınca yoktur. Ancak, web site logosu üzerinde her türlü hak mahfuzdur.

Kullanıcı Davranışları

10) Web site bünyesinde kullanıcılar, yalnızca yazı altına yorum yapmak suretiyle mevcut içeriklerde yer almaktadır. Kullanıcıdan yorum yapması için yalnızca ismi talep edilmektedir. Bunun dışında kişisel bilgilerinin yorum metni içinde yer alması kullanıcının inisiyatifinde bir durumdur. Yorum metni içinde yer alabilecek bilgi ve içerikler herkes tarafından görülebileceğinden, bilgilerin işlenmesi ve saklanması konusunda tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

11) Kullanıcıların, site içeriğinde yer alabilecek (yorum) paylaşımlarına, ahlâkî ve etik değerlere aykırı düşmemek kaydıyla müsaade edilmektedir. Bu sebeple kullanıcı yorumları, ön onaylı şekilde incelemeden geçtikten sonra yayınlanmaktadır.

Web Site Bağlantıları

12) Websiteiçeriklerinde, farklı web sitelere ait atıf ve link bağlantıları bulunabilir. Bağlantı verilen başka web sitelerde yer alan içerikler hakkında tarafımızca herhangi bir taahhütte bulunulmadığı gibi söz konusu içerikler hakkında da tarafımızca herhangi bir sorumluluk kabul edilmemektedir.

13) Website içerisinde, üçüncü taraf web yayıncılarından sağlanan kodların yerleştirilmesi (gömme) yöntemi ile üretimi web sitemize ait olmayan içeriklere yer verilebilir. Anılan içerikler, üçüncü taraf web sitelerinden sağlandığı için tarafımızın bu içerikler hakkında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kişisel Veriler Hakkında

14) Web site kullanıcılardan her türlü veri değil, yalnızca sınırlı veriler elde edilmekte olup,  bu veriler Hukukif.com tarafından kanuna uygun şekilde ve yalnızca web site güvenliği, içeriklerin geliştirilmesi ve dolayısıyla web site içindeki kullanıcı istatistiklerinin sağlanabilmesi maksadıyla kullanılmaktadır.

15) Mevcut kullanım itibariyle, web sitemizde üye kaydı ve abonelik sistemi bulunmamaktadır. Dolayısıyla bu yönde bir kullanımla kişisel verilerin elde edilmesi söz konusu değildir. Ancak, web site kullanıcılarının kullanım kalitesinin artırılması veya web site geliştirme çalışmalarının yapılabilmesi amacıyla, hemen hemen tüm web sitelerin yaptığı gibi üçüncü taraf uygulamalar sayesinde bazı verilerin elde edilmesi mümkün olabilmektedir.

16) Web sitemiz WordPress tabanlı olmak üzere, bazı harici eklenti ve uygulamalardan yararlanabilmektedir. Bu üçüncü taraf uygulamalardan IP, kullanıcı hareketleri (giriş/çıkış sayfaları, görüntüleme süresi, tarayıcı ve işletim sistemi, genel bölgesi) gibi standart ve sınırlı verilerin elde edilmesi söz konusu olabilir.

17) Kullanıcı hareketlerinin çözümlenmesi konusunda Yandex Metrica hizmetinden faydalanılmaktadır. Bu konuya ilişkin Yandex tarafından yapılan açıklamaya ise şöyledir; “Yandex.Metrica site sahiplerine ziyaretçilerinin tam IP adresleriyle ilgili bilgileri sağlamaz. Varsayılan olarak yapılan bu ayar değiştirilemez.”

Bunun dışında, web site kullanıcısı eğer ziyaretçi istatistiklerinin Yandex.Metricaya aktarılmasını istemiyorsa, yine Yandex tarafından sağlanan tarayıcı eklentisi ile bunu engelleyebilir. Bu konuda Yandex tarafından yapılan açıklama ise; “Eğer bir ziyaretçi olarak ziyaret istatistiklerinizin Yandex.Metrica’ya aktarılmasını istemiyorsanız, bir çok popüler tarayıcı üzerinde çalışan ve ziyaret verinizin Yandex.Metrica’ya aktarılmasını önleyen tarayıcı uzantımızı (LİNK: https://yandex.com.tr/support/metrica/general/opt-out.html) kullanabilirsiniz.” Dolayısıyla, bu yöntemle kullanıcı, istatistik verilerinin sağlanmasını her zaman önleyebilir.  Ayrıca kullanıcılar, hizmet sağlayıcı Yandex tarafından yürütülen gizlilik politikalarına da Yandex üzerinden ulaşabilir.

Bu verilerin tamamı,  çoğu web site tarafından da tercih edilen üçüncü taraf uygulamalar sayesinde elde edilmektedir. Ancak, bu üçüncü taraf uygulamalardan kaynaklı olası doğabilecek sorunlardan sorumlu olmadığımızı bildiririz.

18) Kişisel verilerin tamamı, yalnızca web sitenin geliştirilmesi ve kullanıcıların kullanım kalitesinin arttırılması amacıyla anonim olarak kullanılmaktadır. Üçüncü taraf uygulamalar sayesinde elde edilen bu veriler, tarafımızca hiçbir zaman kişisel bilgilerinizle ilişkilendirme amacıyla kullanılmayacağı gibi hiçbir şekilde başka kişi ve kuruluşlara da paylaşılmamaktadır. Ancak, Kamu Kurumları ve Yargı mercilerin yasal gerekçelerle talepte bulunması halinde, mevzuatın sağladığı olanaklar ve hukukî zorunluluklar çerçevesinde bu mercilere paylaşımda bulunulması söz konusu olabilir.

19) Kişisel verileri kullanılan kişilerin, mevzuat gereği bazı hakları bulunmaktadır. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 11. Maddesi uyarınca;

(1) Herkes, veri sorumlusuna başvurarak kendisiyle ilgili;

a) Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp

kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini

isteme,

e) 7 nci maddede öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok

edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü

kişilere bildirilmesini isteme,

g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle

kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde

zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahiptir.

20) Web site kullanıcısı, KVKK. 11. Maddesindeki uyarınca sahip olduğu haklara istinaden, web sitemizin iletişim sayfası veya hukukif1@gmail.com mail adresimiz kanalıyla iletişime geçerek her zaman talepte bulunabilir. Kullanıcı talepleri doğrultusunda gerekli işlem en kısa sürede yapılmaktadır.

Çerez Politikası

21) Web sitemizde, hemen hemen tüm web sitelerde de olduğu gibi kullanıcı deneyimlerini geliştirmek amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Web sitemizin ziyaret edilmesi sırasında kullanıcının internet tarayıcısında küçük bilgiler kaydedilir. Aynı ziyaretçi tekrar sitemizi ziyaret ettiğinde bu bilgilerin okunması sağlanır. Bu küçük bilgilerin kaydedildiği dosyalara ise çerez (cookie) denilmektedir. Söz konusu çerezler ile web site performansının ve kullanım deneyiminin geliştirilmesine katkı sağlanır. Bu çerezler belli sürelerde tarayıcıda kalıp sonrasında kaybolurlar.

22)  Kullanıcı hareketlerinin istatistiğinin sağlanabilmesi amacıyla, yukarıda da belirtildiği üzere, üçüncü taraf uygulama olan Yandex Metrica hizmetini kullanıyoruz. Söz konusu hizmet, ziyaretçi analizinin gerçekleştirebilmek amacıyla, bazı çerezler kullanabilmektedir. Metrica tarafından uygulanan çerezler hakkında Yandex gizlilik politikasından gerekli bilgiler edinilebilir.

23)  Kullanılan çerez türleri ise; Oturum Çerezleri ve Kalıcı Çerezlerdir.

Oturum Çerezleri; kullanıcının ziyaret süresince kullanılan ve tarayıcının kapatılması ise silinen çerezlerdir. Bu çerezler geçicidir. Kullanıcının ziyareti süresince web sitenin sorunsuz çalışması amaçlanır.

Kalıcı Çerezler; web sitenin işlevselliği ile performansını artırmak ve ziyaretçilere daha hızlı hizmet sağlamak amacıyla kullanılan çerezlerdir. Bu çerezler ile daha önce web sitemizi ziyaret etme durumunuz kontrol edilir ve daha önceki ziyaretiniz ile oluşturulan çerez yardımıyla size sunulacak içerikler bu doğrultuda belirlenir.

24) Web sitemizde kullanılmakta olan çerezler üzerinde, her kullanıcı istediği zaman silme işlemi yapabilir. Kullanılan internet tarayıcısının ayarları ile mevcut çerezlerin silinmesi sağlanabileceği gibi çerezlerin kullanılması da kullanıcı tarafından engellenebilir.Kullanılan birçok tarayıcı çerezlerin kontrol edilebilmesi için silme, engelleme veya bazı çerezleri engelleme gibi ayarlama özellikleri sunmaktadır. Tarayıcının ayarlar bölümünde gizlilik sekmesinde yer alan çerez ayarlarında tercih edilen değişiklikler yapılabilir. Ayrıca, kullanıcı hangi internet tarayıcısını kullanıyorsa, o tarayıcının çerezleri nasıl sildiği veya kontrol ettiği hakkında bilgiyi tarayıcı yardım sayfalarında bulabilmektedir.

Sonuç

25) Hukukif.com, web site bünyesinde yer alan tüm içerikleri herhangi bir ön bildirimde bulunmaksızın, dilediği gibi değiştirme veya kaldırma hakkını her zaman saklı tutar.

26) Bu sayfada yer alan metin, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası düzenlemesinin en güncel halidir. İşbu metin üzerinde meydana gelebilecek değişiklikler ise ayrıca tarihlendirilmek suretiyle yapılabilecektir.


Scroll to Top