Medeni Hukuk

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası

Mevzuatta Nüfus Kaydının Düzeltilmesi – Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası – Davayı Açmaya Yetkili Kimseler ve Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davasında Husumet – Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Görevli Mahkeme – Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Yetkili Mahkeme – Nüfus Kaydının Düzeltilmesi İspat Vasıtaları – Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Davası Zamanaşımı – Nüfus Kaydının Düzeltilmesi Dava Şartları

vesayeti gerektiren haller

Vesayeti Gerektiren Haller

Vesayet Nedir – Vesayet Makamı Nedir – Vesayet Çeşitleri – Kamusal Vesayet – Aile Vesayeti – TMK Vesayeti Gerektiren Haller – Küçüklük – Kısıtlama – Vesayet Davası – Kısıtlama Kararının İlanı – Vasi Atanması Nedir – Vasilik Nedir – Vasiliğe Engel Teşkil Edebilecek Koşullar – Vasilikten Kaçınma Sebepleri – Vasinin Görevleri – Vesayet Altındaki Kişinin Temsili – Vasinin Vesayet Altına Alınan Kimseyi Temsil Edemeyeceği Durumlar – Vasiliğin Görev Süresi – Vasiliğin Sona Ermesi – Vasiliğin Kaldırılması – Vesayet Daireleri ve Görevleri – Vesayeti Sona Erdiren Haller – Vesayetin Sona Ermesinin Sonuçları

Scroll to Top