Author name: Aleyna UZUN

itirazın iptali davası

İtirazın İptali Davası

İtirazın İptali Davası Şartları – İtirazın İptali Davası Görevli Mahkeme – İtirazın İptali Yetkili Mahkeme – İtirazın İptali Davası Yargılama Usulü – İtirazın İptali Davası Sonuçları – İtirazın İptali Davası Sonucu İcra Takibine Devam – İtirazın İptali Davası Kabulü Sonrası İcra Emri

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanınması ve Tenfizi

Genel Olarak – Tanıma ve Tenfiz – Tanıma ve Tenfiz Ön Şartlar – Yabancı Bir Devlet Mahkemesi Tarafından Verilmiş Bir İlamın Bulunması – Yabancı Mahkeme Kararının Hukuk Davalarına İlişkin Olması – Kararın Kesinleşmiş Olması – Tanıma ve Tenfiz Şartları – Kararın Verildiği Ülke İle Türkiye Arasında Karşılıklılık (Mütekabiliyet) Bulunmalıdır – Türkiye ile Tanıma ve Tenfiz Anlaşması Yapan Ülkeler – Karar Türk Mahkemelerinin Münhasır Yetkisine Giren Bir Konuda Verilmiş Olmamalıdır ve Yabancı Mahkeme Kendisini Aşırı Yetki Oluşturacak Şekilde Görmüş Olmamalıdır – Karar Türk Kamu Düzenine Açıkça Aykırı Olmamalıdır – Karar Davalının Savunma Haklarına Riayet Edilerek Verilmiş Olmalıdır – Tanıma ve Tenfize Engel Diğer Sebepler – Tanıma ve Tenfiz Davalarında Görevli Mahkeme – Yabancı Mahkeme Kararlarının İcrası

hacze iştirak

Hacze İştirak

Hacze iştirak nedir – Adi iştirak nedir? – Hacze iştirak koşulları – Geçici veya kesin rehin açığı belgesinin öncelik şartının gerçekleştiğini gösterip göstermeyeceği meselesi – Hacze takipsiz iştirak – İtiraz ve dava prosedürü – Kamu alacaklılarının durumu

Scroll to Top